ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมัครคุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นกรรมการคุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้ทำการสมัครคุมสอบแบบออนไลน์ และสามารถจัดตารางคุมสอบได้แแบอัตโนมัติ ซึ่งในการใช้งานนั้นให้ใช้เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่รวมถึงกรรมการกลาง
***แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป***
***คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563***

ติดต่อสอบถาม

  • คุณจักรพงศ์ กุตเสนา(เบิร์ด)

    กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ เบอร์ภายใน 2105

  • คุณสุลีพร อยู่หว้า(นุช)

    กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม เบอร์ภายใน 2113